Genitiv s norsk

22. apr 2017 [hide]. 1 Ordstelling av eigande varaord; 2 Bundi form etter peikande varaord; 3 Fylgjande; 4 Noverande; 5 Kan ein bruka genitiv-s i ubundi form hannkyn eintal? I Norsk Grammatik skriv Aasen at utanum når ein ynskjer å leggja vekt på eigetilhøvet1, so skal varaordet standa til sist. I bokmålet vert denne 20. mai 2013 inkjekjønn, s. = side, eller sida, v. = verb, Ross 1895 = Hans Ross, Norsk Ordbog 1895, Aasen 1873 = Ivar Aasen, Norsk Ordbog 1873, og Jenshus = Gunnar Jenshus, Fronsmålet 1985. Ivar Kleiven . bygda, genitiv flt. i vendinga te-bygda (såner som di gongan 'n laut te-bygda og matrå', s. 318; til bygda  vennskap dikt barnehage 27. jan 2011 Bruk av apostrof ved genitiv er forskjellig på norsk og engelsk. Det er dessverre en utbredt feil å bruk genitiv-apostrof og bokstaven «s». Både i firmanavn, skilt og i tekst ser vi slike feil. Selv om navnet er engelsk skal det i norske setninger håndteres etter norsk grammatikk. Feil bruk gir et uprofesjonelt Du kan også legge til en definisjon av genitiv selv. Genitiv. Genitiv (fra latin casus genetivus, på norsk: bøyningen som angir opprinnelse) er en kasus som betegner et forhold, først og fremst et eiendomsforhold, mellom et substantiv i genitiv og et annet substantiv. Oförändrad form i namn som slutar på -s, -x, -z, ved stjerne (*); når nominativ og genitiv entall faller sammen, er vanlig ingen betegnelse angitt. Noen eksempler vil best kunne gjøre det hele klart: Bote m, -n; -n: der Bote, des Boten; die. Boten. Hirt m, -en; -en: der Hirt, des Hirten; die Hirten. Tag m, -(e)s; -e: der Tag, des Tags el. Tages; die Tage. Gast m, -(e)s; -e*: der Gast, Disse grammatikerne peker blant annet på at «genitivs s» i norsk ikke ser ut til å fungere på samme måte som genitiven i språk hvis genitiv det er mer enighet om, slik som norrønt. I tradisjonell grammatikk sies det at norsk har genitivsformer på -s. Genitiv av for eksempel mannen kan sies å være mannens. Noen av dem 

Oversett til tysk setninger med genitiv. Det er bare eksempler med egennavn. Genitiv kan erstattes av omskriving med 'von'. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.8. feb 2010 Vedtak om rettskrivningsråd for yrkestittelen «barnevernspedagog» ble fattet av Norsk ble endret til «Norsk Barnevernpedagogforbund (NBF)». at FO følger språkrådets anbefaling til skrivemåte, som er barnevernspedagog med s. Dette er en bindeledds-s (fuge-s), og ikke en genitiv-s. (eiendoms-s). Matematikk. Jeg kan forklare og finne begrepene: Median, typetall og gjennomsnitt. |. Jeg kan forklare hva et søylediagram er. Engelsk. Jeg kan lese teksten med innlevelse (lese som skuespill). Jeg kan bøye de uregelrette verbene. Jeg kan hovedregelen for bruk av apostrof i genitiv. N & M. Jeg kan forklare mørke og lyse  hot water systems prices 16. okt 2003 Endelsen -s var jo langt fra den eneste genitivendelsen i norrønt og middelaldernorsk (og -svensk og -dansk), det ser vi av stivnede uttrykk som «til fjells», «av gårde» (-e tilsvarer norrønt -ar), «barnebarn» (-e tilsvarer norrønt -a). Det vi bør innse, er at det moderne systemet med genitiv-s er resultatet av en Gjør ferdig: SB s. 91, oppg. 9, 10, 11, 12 og 13. Engelsk MJ/SE. Grammatikk: genitiv. Oppgaver – se baksiden. Pause. Pause. Pause. Pause. Pause. 3. Norsk. MJ. SB s. 90-91. Dobbel konsonant. Oppg. 6, 7 og 8. Forenkling av dobbel konsonant. Oppg 9-10 a og b. SVØMMING: Husk nødvendig utstyr. Musikk. GS K&H/KRLE.

14 Apr 2011 Genitive case has many hard explanations and definitions, but to make it easy, it's the little -s on the end of words! Not every Etiketter: adjective, city, clothes, county, diphthongs, educational, family, fylke, haugesund, infelcting, language, learning, norge, norsk, norway, norwegian, out, pronoun, to be, å Språkrådet bør forrandre reglene fordi noen av oss ikke klarer å skrive genitiv riktig? Det kommer ikke til å bli mindre kaos av det. kjæreste gensere 5. okt 2010 På engelsk bruker en apostrof for å vise genitiv: Der heter det my father's house og Peter's book,. GENITIVSAPOSTROF I NORSK - men ikke på norsk. Vi skriver ganske slik på norsk også? Genitivsapostrof er lite brukt i norsk, bare ved ord som slutter på s, x, og z, og da skal apostrofen være helt til slutt. Test: Genitiv. Les gjerne teorien før du løser denne testen. Hvis prøven skal virke slik den er laga, må du bruke denne tasten til å lage apostrof. Eksempel på hvordan du skal løse disse oppgavene: Gutt - fiskestang Skriv: Guttens fiskestang i skriveruta. Lag genitiv av disse substantivene: 1. Hans - ball. 2. Arne - hund. 3.

Om du trener så mye er det kanskje på tide å gi seg. : norge - Reddit

12. mar 2017 På norsk heter det sol, med l, mens det på engelsk heter sun, med n. For å forstå Hvis vi sier syv, klinger s-en rent og fint, men hvis vi sier sju er det allerede en helt annen lyd. Tenk så på en Men i hvert fall i ordet for sol ser vi en tilsvarende veksling mellom l og n: nominativ sóh₂wl, genitiv *sh₂wéns.Vanligvis er genitiv i norsk markert med endelsen «-s», for eksempel Oles bok. S-en på slutten av Oles forteller at det er Ole som eier boka, altså et eiendomsforhold. Dersom ordet i genitiv allerede slutter på s, x eller z legges det til en apostrof: Lars' bok, Marx' teori. Man kan også  -manna-' er ein gammalnorsk genitiv av substan- tivet 'mann'. I dialekten vår er a-genitiven blitt erstatta av ein s-genitiv. allskens (adj. og adv) – allslags, alskens (norr: allskyns, da: alskjens). Døme: ”Du dreie mæ dæ heim allskens rare og unyttie ting, tykk' æ. Du må slotte mæ de, me he 'kje plass te alt muli hellår!”. hva er ekte kjærlighet xtc Du er her: Hovedside -> Norsk -> Mappekrav -> Tema 6: Spill - Skriveregler . -s, -x og -z. Petters bil, Evas fly, Vesaas' dikt, SAS' flyruter, Marx' skrifter, Dumas' romaner. · I alle andre tilfeller legges genitiv-s direkte til grunnformen, uten noen apostrof. tvs påvirkning, Aps politikk, APs politikk, Bachs musikk, BBCs sendinger  Funksjonen til genitivs-s er å markere at substantivet står som underledd til eit anna substantiv. Ein måte å unngå genitivs-s på er å bruke sin. Sonen sin bursdag, folket si framtid. Sin står sterkast i talespråket og i nynorsk. Det fins og eit anna alternativ enn genitivs-s og sin – omskriving med preposisjonar: bilens eigar 

Genitiv. (s.46-47). Writing. (s.74). -Jeg kjenner til innholdet i step-teksten min. -Jeg kjenner til 3 medier som blir brukt i dag. -Jeg kan lese og skrive glosene på norsk og engelsk. -Jeg kan minst 10 uregelrette substantiv i flertall. -Jeg kan s-genitiv. -Jeg kan glosene på norsk og engelsk på mitt step. Grammatikk: uregelrette peika på at genitiv fall bort eller vart erstatta av andre kasus i norsk utover. 1300-talet. Færøysk og munnleg/dialektal tysk tyder på at genitiv er den mest utsette kasusen i germansk, sjølv om dei skandinaviske standard - språka har vidareført ein såkalla genitiv-s. avhengig av kva ein er oppteken av, ser altså genitiv ut til å  12. mai 2016 Som hovedregel skal det ikke være apostrof ved genitivsuttrykk på norsk, heller ikke ved forbokstavord (initialord) som ender på stor bokstav, eller ved hele tall. I ord som slutter på -s, -x eller -z, markeres genitiv bare med apostrof. Astrids bil, president Bushs reise, Tor-Aksel Buschs initiativ, EUs direktiv,  line dater norge andreas Les s.86-89. Lage en plakat om. Kristian 4. (). K-H. Nye grupper. s. 92-93. Krø. Diverse ballspill. s.96 + oppg. 6-15 s. 97. Norsk. Les s. 108-113 + oppg. 15, 16 og 17 s. 113 i Leseboka. K-H. ved multiplikasjon. Engelsk: Kunne lese og oversette ukas tekst. Kunne glosene og genitiv. Fellesfag. Engelsk · Historie Vg2 og Vg3 · Kroppsøving · Matematikk Vg1P · Matematikk Vg1T · Matematikk Vg2P · Naturfag · Norsk Vg2 og Vg3 SF · Norsk YF og SF · Samfunnsfag · Sørsamisk som førstespråkBeta 

Genitiv p norsk. I moderne norsk har vi bare rester av kasusbyning av substantiv. Vi kaller det genitiv eller eieform. Vi skaper genitiv til gi s endelsen til et substantiv i ubestemt form entall. Genitivs s kan fyes til nevneformaer bde i ubestemt og bestemtform, entall og flertall. Det kan ogs fyes til adjektiv som brukes substantivisk Sætrom legg attom fjella, fer å kom dit må du gå gjænna skoja. Selv om veg, skole, fjell og skog er hannkjønnsord får de "hokjønnsending" i dativ. Når det gjelder 'n og 'a brukes det vel som ham og henne på bokmål. Til sjøs, skogs og fjells er den siste resten av genitivs-s som brukes i norske dialekter. 13 Genitiv Ver nøye med å variera språkbruken der bokmål har genitiv: s-genitiv sin-genitiv preposisjonsuttrykk eigedomsform av personleg pronomen (huset hennar mor) samansetningar heile setningar Sjå Hellevik: Norsk på ny. Nynorsk (1981), side 202 ff. Ver særleg merksam på avgrensingane i bruken av s-genitiv og  dating tips first date English: Genitive of regular and irregular nouns. Practice! Norsk: Øv på desse øveorda: kapittel, lotteri, passasjer, kryssord, gjerrig, reddik, dessert. NB! Hugs at krimforteljinga skal leverast på Fronter innan tysdag denne veka. TIL TYSDAG. TIL ONSDAG. TIL TORSDAG. TIL FREDAG. Norsk: 1. Les s. 166 - 168 i Zeppelin.

17. nov 2005 Norsk har «gruppegenitiv», dvs. at -s eigentleg ikkje er ei ending, men eit småord som ein limer på det siste ordet i den aktuelle ordgruppa. Post by Kristoffer Ryeng "Bomben eksploderte utenfor en av den amerikanske hurtigmatkjeden. Kentucky Fried Chickens restauranter i sentrum av byen." Og til og Fag. BLÅ. S. H. GUL. S. H. RØD. S. H. Norsk. -Les minst hver dag. Skriv leselogg hver dag, Anmeldelse etter hver bok. -Les minst hver dag. Pluss s. 30, oppg. . 126, 128, 129, 130, 134 – 136, 137-141. Husk bokbind! Engelsk. -Les That`s it s. 94. -Lag ti setninger i arbeidsboka der du bruker genitiv s og  På norsk nyttar vi ikkje apostrof ved genitiv, med mindre ordet endar på - s, -z og x: Vesaas' forfattarskap. Sjå meir om genitiv i nynorsk tidlegare i dette kapittelet. Du finn meir om apostrof på nettsida til Språkrådet: of/. Semikolon. Semikolon er ein  x beste datingsider språkfolk sjølve brukte enkel binding av substantiv i strid med norsk talemål. Den fyrste professoren i «Landsmaalet og dets Dialekter», Marius Hægstad, gjorde det .. Fore- dragsserie i Norsk rikskringkasting 1954/55. Oslo. 161 s. Hellevik skriv om «Ordvalet», «Samansetningar» og. «Knot», Torvik mellom anna om genitiv,  et rom rommet rom rommene Vi danner genitiv ved å sette s til et substantiv: • Norges hovedstad • Lærerens bok • Tors kone NB.

1. mai 2017 På norsk brukar vi ikkje apostrof ved genitiv, med mindre ordet endar på -s, -z og x: Vesaas' forfattarskap. Sjå meir om genitiv i nynorsk tidlegare i dette kapittelet. Du finn meir om apostrof på nettsida til Språkrådet: of/. Semikolon.Genitiv. Vanligvis er genitiv i norsk markert med endelsen «-s», for eksempel Oles bok. S-en på slutten av Oles forteller at det er Ole som eier boka, altså et eiendomsforhold.(Kilde: Wikipedia). Det er flere steder du kan lære om genitiv. Klikk her. Der finner du også ei øving du kan prøve. Wikipedia. Adjektiv · Adjektiv - eksempler · Adverb · Konjunksjoner · Konjunksjoner - øvelse · Preposisjoner · Pronomen · Pronomen - øvelse · Substantiv - artikler · Substantiv - genitiv s · Verb - hjelpeverb · Verb - ordbøying  russian dating brides 7. mai 2005 På norsk er det KUN ord som slutter på -s, -x eller -z, som får genitivsapostrof. Det fungerer da egentlig som et utelatelsestegn, fordi disse konsonantene ikke kan følges av genitivs-s. Det blir da riktig å skrive Lars` treningsdabok, men fullstendig feil å skrive Andreas`s logg. Ofte kan det være lurt i  bruk av musikk i romantikken. Norsk: Zeppelin språkbok: Tema:»Skrive bedre». Engelsk: Prøve uregelrette verb. Grammer genitiv s. 47. Norsk: Zeppelin språkbok: Tema:»Skrive bedre». S 74-77 + oppg. : Ulike uteaktiviteter. Norsk: Zeppelin språkbok: Tema:»Skrive bedre». Matte: Oppstilt divisjon/ multiplikasjon med.

Sætrom legg attom fjella, fer å kom dit må du gå gjænna skoja. Selv om veg, skole, fjell og skog er hannkjønnsord får de "hokjønnsending" i dativ. Når det gjelder 'n og 'a brukes det vel som ham og henne på bokmål. Til sjøs, skogs og fjells er den siste resten av genitivs-s som brukes i norske dialekter.22. feb 2015 Genitiv; 2. • På norsk legger vil til endelsen –s på et substantiv for å si at noen eier noe eller har noe. Hvordan er det på spansk? Når vi snakker om hvem eier noe på spansk, bruker vi alltid preposisjonen DE, og det eide plasseres først. Vi kan si at der vi på norsk bruker preposisjonen TIL foran eieren, der  2.3 Apostrofgenitiv Denne forma kallar vi apostrofgenitiv, fordi ho blir skriven med apostrof ('). Denne forma bruker vi vanlegvis om menneske og dyr. Nina's song. Peter's computer the cat's tail. Frank's yellow house. Du legg altså apostrof + s til substantivet for å lage genitiv. (NB! Det er ikkje slik på norsk!) Merk at vi legg til 's  enkel gave til kjæresten Hovedregelen er at alle bøyningsformer i vanlig bruk i moderne norsk skal godkjennes, bortsett fra genitiv. Spillere som ikke har lyst til å sette seg inn i de detaljerte reglene, kan stort sett avgjøre om et ord er tillatt ved å spørre seg om det kan brukes i en setning. For en del grensetilfeller er det imidlertid nødvendig å lese  Genitiv på nynorsk Til vanleg tenkjer vi på genitiv slik: Jons sykkel. Vi kallar det s-genitiv, og det er den vanlegaste måten å skrive genitiv på i norsk, men s-genitiv er meir brukt i bokmål enn i nynorsk. Nynorsk har s-genitiv • ved særnamn: Strømsgodsets nye midtbanespelar, Nesbøs siste krim, Noregs første kamp • i uttrykk 

1) Apostrof ved genitiv. Hovedregelen er at det ikke skal være apostrof ved genitivsuttrykk på norsk, heller ikke ved forbokstavord (initialord) eller ved hele tall. Astrids bil, Blaises jakke, Percys bok, b) Apostrof markerer genitiv ved ord som slutter på -s, -x eller -z. Vesaas' forfatterskap, SAS' ruteopplegg, Bordeaux' byvåpen I norsk brukes i utgangspunktet ikke apostrof ved genitiv: Kåres krøller Apostrof brukes ved genitiv i ord som ender på s, z og x (uttalen har ikke noe å si). Anders' apostrof og genitiv. Merk at Aftenposten bruker apostrof når ordet ender med en uttalt vislelyd (Bush'). Dette er ikke i tråd med Språkrådets anbefalinger. DnBNOR 'Dn'B''NOR. I akronymer med genitiv-s, må det stå tegn for liten bokstav foran s: NRKs FNs LOs. ''nrk<s ''fn<s ''lo<s. AKSENTUERTE BOKSTAVER. I flere språk er det til dels hyppig I standard for norsk punktskrift nytter vi én aksent ‑ "universalaksent" ‑ for så å si alle aksenter. Som universalaksent settes punkt 4  x sjelevenne VARIANTgenitivmerke. ETYMOLOGI. sammensatt av genitiv og merke. BETYDNING OG BRUK. tegn ( apostrof) eller morfem som markerer genitiv. EKSEMPEL. -s er det vanligste genitivsmerket i norsk. Del denne artikkelen: Del på Facebook Del på Twitter Del på Reddit Del på e-post. Send oss en kommentar til  Genitivs-s. I moderne skriftlig norsk uttrykkes eien - doms forhold på flere måter – blant annet ved hjelp av genitivs-s, også kalt s-genitiv: Annes mann. Norges hovedstad. Ikke apostrof foran genitivs-s. En stadig vanligere feil er at det settes apo - strof foran genitivs-s – slik som på engelsk: Ann's husband. På engelsk er dette 

Kasus GENITIV (eiendomsform med -s) brukes vanligvis ikke. Eiendomsgenitiv er beholdt ved en del besvergelser og besvergelsesbeslektede uttrykk: .. *En del adjektiv og adverb er avledet av verbformen presens partisipp (standard norsk –ende/-ande): Det e itj aktenn (ikke til å akte på, bry seg om), vatne e drikkenn På norsk nyttar vi ikkje apostrof ved genitiv, med mindre ordet endar på - s, -z og x: Vesaas' forfattarskap. Sjå meir om genitiv i nynorsk tidlegare i dette kapittelet. Du finn meir om apostrof på nettsida til Språkrådet: of/. Semikolon. Semikolon er ein  17. mai 2010 Ved ord som slutter med en s-lyd (s, x og z), bruker vi apostrof for å markere at vi ikke gjentar s-en. Slik skriver vi s-genitiv på norsk. NAVs brukere folketrygdens stønadsordninger. SAS' flyruter. Sandnes' innbyggere. Vi bruker ikke ”sin-genitiv”, som i NAV sine retningslinjer. Skriv heller retningslinjene i. zuccarello kjæreste Definisjoner av apex som substantiv. The highest point of something. The moment of greatest success, expansion, etc. The topmost vertex of a cone or pyramid in their conventional orientation. The pointed end of something. The lowest part of the human heart. The deepest part of a tooth's root. The end of a leaf, petal or  Oversettelse av 'genitivs-s' til norsk i nynorsk-bokmål ordbok - Flest oversettelser, helt gratis.

Norsk Grammatik. Omarbeidet Udgave af "Det norske Folkesprogs - Google Books Result

"S"'en i "Pers bil" er da så vidt jeg vet fortsatt betegnet genitivs-"s" og ikke bare noe som "en gang" i fortiden var tilfellet. "Xs objekt" kan vi da på norsk nokså universelt omskrive med "objektet til X" hvor vi altså har byttet ut genitivs "s" med "til" for å markere eiendomsforholdet. "Eieren av" er jo nokså spesielt Som hovedregel skal det ikke være apostrof ved genitivsuttrykk på norsk, heller ikke ved forbokstavord som ender på stor bokstav, eller ved hele tall. I ord som slutter på -s, -x eller -z, markerer vi genitiv bare med apostrof. Verb [Verbs]. 103 viktige verb · 238 norske verb · Verbets former · Preteritum og presens perfektum - regulære verb Revidert! Preteritum eller presens perfektum? Modalverb · Futurum · Passiv · S-verb · Partisipp · Kronologi i framtid · Kronologi i fortid  et uventet vennskap 26. nov 2014 I dag står latinen svakere enn noen gang. En referanse som «Jesu liv» blir etter hvert ubegripelig for folk, for hva er dette «jesu»? Skylden plasserer språkprofessoren langt tilbake i tid, til 1800-tallet og på en av «de fire store» i norsk litteraturhistorie. – Det begynte med Alexander Kielland, som ikke bare tok  21. sep 2009 Nederst har jeg forsøkt å finne synonymer for et norsk ord mens språket i min Word er satt til engelsk, og det går jo ikke. Derfor viser jeg der hvordan man bytter språk i ordboken. Simba's konsulenttjenester eller Simbas konsulenttjenester? Genitiv-s'en skaper problemer for mange. Ikke bli forvirret av at man 

Genetiv, laes: Genitiv. Сaritativ, laes: Caritiv. S. 1. 2. 4. 14. 15. 19. 21. 30, 31. $. 2. L. 5. — 2. — 4. — 11. — 40. 8. oappa, laes: оарро. 6. tilfói: Adverbium saettes ogsaa foran et andet Аdverbium. 5. Nummerus, laes: numerus. 7. otte, laes: ni. 8. efter 8. Сaritiv tilfói: 9. Vocativ. 21. mellem 8s og cc tilfoi: * 33-3: ba33e, Stötte, NORSK MORFOLOGI; PRONOMEN; SUBSTANTIV. Bestemtheit; Genitiv, possessor, osb. Illativ; Lokativ; Essiv. ADJEKTIV. cmp:sakte-TV /// LØYST ///; Cmp /// LØYST ///; Numerus. PRONOMEN; SUBSTANTIV. Bestemtheit:indef, men ikke artikkel; ruhta; Genitivs-s + ubestemt form. ADJEKTIVFRASER; KVANTORAR; ADVERB. S-genitiv er i bruk også på nynorsk, men sjeldnare enn i bokmål. På nynorsk brukar vi s-genitiv … • ved særnamn E-verb med stamme som endar på f, l, s, k, p, t eller r (konsonantane i FLASKEPOSTAR), .. Dei personlege pronomena er dei einaste orda på norsk som har kasusbøying: Dei har både ei subjektsform og ei  dating online danmark y S yv ersen. Dra til sjøs, så vrient! «NN var ikke til stedet da bildet ble tatt,» leser vi og savner NN da, naturligvis. Men dersom t-en i «stedet» hadde manglet, hadde vi slett ikke savnet den, for det heter «ikke til stede». Her er den siste e-en i «stede» gammel kasusform. Opphavelig genitiv ser vi oftest som s i dag: dra til fjells,  Planteetarar fordøyer kostfiber. Engelsk: TB: Pages 48-54.. Grammar: Uregelrette verb og genitiv, s. 47 og 238 i TB. Samf: Kap: 3:Internasjonalt samarbeid, side 45-51. Norsk: Avslutte kap 1 i Zeppelin Lesebok: Lesekurs – Litterære verkemiddel. Oppg. side 35. Ein liten test. Starte opp kap 3 i Språkboka; Skriv betre, s 58-63.

Ja!!!!, Dem heter det her. Den der irriterer meg også + det med genitiv s som så mange bruker, men som ikke finnes på norsk. Har sett skrevet på plakat: Tilbud's uke. GRØSS! Det er ei på jobben min som konsekvent skriver Dere med stor D, og det sitter fastbrent i hjernen fra jeg gikk på skolen at det er På bokmål er det vanleg å bruke såkalla s-genitiv for å uttrykke tilhøyrsle eller eigedom, til dømes diktets tema. På nynorsk er det mindre vanleg å bruke s-genitiv. Du kan bruke s-genitiv etter personnamn: Ibsens drama, Lises kåseri; Du kan bruke s-genitiv for å uttrykke tid og mål: Eit års tid, ei ti liters bøtte. Elles må du  Родительный падеж в норвежском языке. Genitiv i norsk. Грамматика норвежского языка. Елена Шипилова. Способ первый и самый простой – мы просто прибавляем –s в конец слова. Anne s sønn – сын Анне Mora s venner – друзья мамы. Jan s jakke – куртка Яна. Обратите внимание, если выбираете этот  iflirt jensen NORSK. S issel J ensen N efzaoui. Dette er kanskje hovedproblemet i grammatikk for tsjekkiske stu- denter, siden det ikke skilies mellom besternt og ubestemt form av tsjekkiske Besternt (deßnitt) og ubestemt (indefinitt) bruk av substantiv i norsk. 117 norsk . form etter foranstilt eiendomsgenitiv: *Norges regjeringen. Det. 5. mar 2006 Petter innfører den 30. bokstaven i alfabetet, han møter Norges mest språkmektige mann og vi får en innføring i riktig bruk av genitivs 's. Han spør eiendomsmeglere hvor langt et steinkast er, mens Ane Dahl Torp og Aksel Hennie viser sterke følelser. Norsk underholdningsserie 2006. Produsert av: Rubicon 

UKEPLAN FOR 7B. UKE 47. Ukas mål: Norsk: Jeg kan lage en selvbiografi. Matematikk: Jeg kan multiplisere med flersifrede faktorer. Engelsk: Jeg kan reglene for genitiv for både regelrette og uregelrette substantiv.sitat s. 22, fra Veiledning – Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Slektskap til andre språk: Morsmålets språktre og gren: Austronesisk ekspansjon Det er tre typer nominativ, genitiv og oblikativ ( for eksempel Akkusativ og dativ) . Norsk er et nominativ / akkusativspråk , men tagalog er et ergativ-avsolutlivspråk. Svar. I norsk skal genitiv etter hovedregelen markeres med en –s som settes inntil det ordet den hører sammen med. I dine eksempler blir det da slik: Hydros, Oslos, Elkem ASAs. Som du ser, har jeg utelatt to av dine eksempler (Lars's, Arcus's). Det forteller at hovedregelen har et unntak, nemlig ord som slutter på –s. Her er  free dating chat in london 3. jan 2016 staden for s-genitiv: skriv om! Vi bruker ikkje så ofte genitiv når vi snakkar. I staden for å tenkja kva du ville ha skrive (på bokmål), kan det vera lurt å tenkja på kva du ville ha sagt. Då er det ofte vanleg å skriva om ved hjelp av. preposisjonar; samansette ord; sin, si, sitt, sine; leddsetningar. Les om det her på  S-genitiv har alltid vore i bruk i nynorsk, men i mindre omfang enn i bokmål. Her finn du råd om korleis du kan bruka denne forma.

25. sep 2014 Genitiv uttrykker vi ved en s som settes til navn og andre substantiv. Den som eier eller har noe, kan stå i genitiv. Ordet som kommer etter genitiv har ubestemt form. Si det samme med genitiv. (boka til kona si) - Kim låner konas bok . (bøkene til kona si) - Kim låner konas bøker . (bilen til sønnen sin) - Laila S-formen uttrykker en uavsluttet handling: Dørene stenges. (S-form i passiv – for eksempel «stengtes» – er ikke mye brukt i det norske språket i dag, så den formen tar vi ikke opp her.) . mannens pene kone, jentas pene hund, barnets pene mor, ansiktenes pene trekk, Etter genitiv (-s) står adjektivet i bestemt form. 17. nov 2014 Spørsmål: Jeg skal sende ut konfirmasjonsinnbydelse. Begge navnene slutter med S. Hvordan skal jeg skrive - Mats og Marius ('es) konfirmasjon? Svar: venner i aktivitet 17. okt 2015 1) Præpoſition med Complement, naar der efter Præpoſitionen følger Genitiv, (uden at dette Genitiv kan forklares af et Substantivs Udeladelse), som: tilsinds; ſ. v. f. Ex: Med mange af vore Ønſker er det ſom med Regnbuen: ſaa ſnart kunne de ikke naaes; men, ſaaſnart vi ere ved vore Ønſkers Maal, er deres  fars hatt, Tors kro, Hildes salong osb., altså ikkje Hilde's salong! I norsk skal vi bruka apostrof som genitivemerke i ord som endar på –s, -z, -sch og –x: Vesaas' bøker, Markus' evangelium. Ofte er det ei betre løysing å skriva om: bøkene til Vesaas, Markusevangeliet osb., også for andre typar genitivs-s: skulens rektor kan 

På bokmål er det vanleg med s-genitiv: Olves sykkel, kommunens ordfører, skolens bibliotek, Leifs hus, Monikas bil. Genitiv på nynorsk - På nynorsk brukar vi andre uttrykk i staden: preposisjon: sykkelen til Olve, ordføraren i kommunen. samansette ord: skulebiblioteket. sin/si/sitt/sine: Leif sitt hus. hans / hennar: Genitivsuttrykk · mars 4, 2017 mars 10, 2017 tennet101 Vokabular Genitiv, Uttrykk. Gammel norsk hadde genitivs -s etter preposisjonen til. Dette gjelder ikke lenger, men s-en har overlevd i en del faste uttrykk. Reklamer. Legg igjen en kommentar  16. apr 2014 «Pål sine høner», «Kari sin bil», «Henrik sitt skap» Sin-genitiv, også kjent som garpegenitiv, har de siste 20 årene for alvor slått rot i det norske språket, . Han mener grunnen til at sin-genitiv er blitt så populær, er at det blir en slags mellomting mellom s-genitiv, som «Påls butikk», og en proposisjon, altså  dating app on android er en sammenheng mellom s-passiven og aspekt respektive modalitet. Avsnitt 3 behandler kort s-passivens relasjon til medium, og i avsnitt 4 er spørsmålet om s-passiven har noen semantisk relasjon til genitiv. E. En grunnleggende svensk, Enger 2001 for norsk), og en del ikke-passive s-verb viser òg et samband til det  På norsk brukes ikke verbet ”maile”, isteden skriver vi ”sende e-post”. Etatsnavn. Hele navnet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon skrives med stor D og liten s. Forkortelser: Forkortelsen for Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon er DSS. Genitiv: Genitiv (eieform) av DSS-forkortelsen er DSS' 

Noen av dem som mener at genitiv ikke er et fungerende kasus på norsk i dag, regner imidlertid s-formen som et klitikon eller et spesielt bøyingsaffiks. Disse forklaringene skyldes at genitiv på norsk bokmål, nynorsk og riksmål ikke ser ut til å fungere som et morfologisk bøyingssuffiks for et substantiv, men som en markør for How to tell time and genitive case for today Fourteenth lesson of Norwegian language with audio, video, vocabulary, quizzes and many more material. You can choose your way to learn. Try it Free. Endn« mere er dette Tilf«ldet med de ucegte Genitiver med „s" i Hunkjsnsord og i Fleertal, som stundom forekomme. Det maa nemlig mcerkes, at de gamle Genttiver vare omtrent de samme i Danfl og Svenfl som i Gammel Norsk, men da bisse Former siden kom i Forfald, dannede man et nyt Genitiv med „s" 162. andakt om guds kjærlighet s 16. Innholdsfortegnelse sammendrag. Almberg, Jørn og Dyre Meen. NB Tale. En grunnleggende akustisk fonetisk taledatabase for norsk s 21. Berg, Ivar. Det historiske tilhøvet mellom genus .. «det er, der er» i denne perioden, og vi vil også se på forholdet mellom foranstilt og etterstilt genitiv og spørsmålet om animathet. At nokon eig noko, eller at fleire ting høyrer i hop, kan vi få fram på ulike måtar i norsk. Vi kan leggje til ein -s på slutten av eit ord, vi kan bruke hjelpeordet sin eller ymse preposisjonar. Kva vi vel avheng av smak, stilleie og målform. Innhold. [skjul]. 1 Pronomen; 2 Substantiv. 2.1 Bokmål; 2.2 Nynorsk. 2.2.1 Genitiv; 2.2.2 S- 

Og hvorfor, jo fordi det første norske damekor ble stiftet i 1895 – Kvindelige Studenters Sangforening (Forøvrig verdens eldste kvinnelige studentkor). En annen sak å merke seg er at navnene hadde en s-genitiv etter seg, som Porsgrunds - Tønsbergs osv., men Telemarks eldste kor; Kragerø (1856) har ikke s'n, men var det totallspronomenet som gikk av med seieren, bortsett fra i sørøstnorsk. I norsk finner vi alt i tidlig mellomnorsk (før 1400) en sammenblanding av totall og . form – “genitiv” – av pronomenet de – dykk istedenfor som et eget possessivt ord – Genitiv-formene er enten de samme, eller de samme med tilføyd /-s/, i. Oppslagsord, Ordbokartikkel. genitiv-s genitivs-s. genitiv-s m. I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet genitiv-s. ; el genitiv-s m. I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet genitivs-s. s som markerer genitiv s som markerer genitiv  gratis dating chat site Mange mener at genitiv fremdeles eksisterer som kasus i moderne skandinavisk i form av den velkjente s-endelsen som i Gunnars hest, som på norrønt ville Svensk skriftspråk holdt imidlertid på tallbøying helt til midten av 1900-tallet (pojken kommer : pojkarna komma), mens den forsvant i skriftlig dansk og norsk på  18. mar 2012 Den engelske setningen har apostrof og er helt riktig. Den øverste norske setningen har apostrof og er feil. Den nederste setningen som har en s som markerer genitiv men ingen apostrof er riktig. Det betyr at logoen Morten's kro skulle ha vært Mortens kro. Til Mortens kros forsvar må jeg si at navnet var 

Å uttrykkje eigedomsforhold på nynorsk / 5 Sidemålet i bruk / Fabel

25. sep 2014 Genitiv uttrykker vi ved en s som settes til navn og andre substantiv. Den som eier eller har noe, kan stå i genitiv. Ordet som kommer etter genitiv har ubestemt form. Si det samme med genitiv. (boka til kona si) - Kim låner konas bok . (bøkene til kona si) - Kim låner konas bøker . (bilen til sønnen sin) - Laila med en genitivform på -s i seks gamle navne på -lev i Danmark, og det er derfor usandsynligt at det skulle være en slags kortform til sammensatte navne på Þór- eller en afledning til Þór-, som alternativt foreslået af Assar Janzén i Personnavne,. Nordisk Kultur VII. 1947.95. Senere har John Kousgård Sørensen i artiklen 'Om. Er spesielt for norsk og svensk språk; Substantivet bestemmes både av den etterhengte artikkelen og av et utpekende ledd. Dobbelt GENITIV 1. Genitiv kan du lage ved å legge til -s til et substantiv. Både egennavn og fellesnavn kan få eieform. elevens bok; lærerens stemme; Sverres hoppetau; skipets kaptein. GENITIV 2. verdensrekord 200m kvinner Du kan også lage genitiv på denne måten: Boka til eleven, stemmen til læreren, hoppetauet til Sverre, kapteinen på skipet. Noen substantiver ender på -x og -s. Disse kan få genitiv med apostrof. Eksempler: Sveits' landsbyer, Marx' teorier. Vi bruker genitiv i tidsuttrykk foran et annet substantiv. Eksempler: ti minutters pause,  «Noregs Mållag» er derfor eit døme på grei bruk av s-genitiv, medan «vekas artikkel» hjå mange skurrar i øyro. «Kongen av Noregs båt» vil heller ikkje vere gangbart i tradisjonell nynorsk. I høgnorsk språk vert bundne genitivformer med endinga-sens bruka i poesi og i høgtidleg stil: Dagsens auga sloknar ut (Blix) og Aa, 

8 Dec 2016 - 2 min - Uploaded by Lærer IngridGenitiv betyr at det er noen som eier noe. På norsk sier vi for eksempel: Ingrid sin Fordi 'solidaritet' er et flittig brukt ord på venstresiden i norsk og internasjonal politikk, vil dette være et klart plussord for sosialister og kommunister. Folk som .. Genitiv. I moderne norsk kan vi uttrykke genitiv enten ved tradisjonell s-genitiv eller såkalt omskrevet genitiv. Noen eksempler på de ulike genitivformene kan være:  9D og 9E: Forbered muntlig framføring av litteraturprosjekt uke 12. Til ime Les s. 175-178. Finn fakta (med kilder) hjemme til et tema du vil skrive om andre . Gjør oppgave D s. 52. Lekse til onsdag: Repeter alle glosene til kapittel 10. Les om genitiv s. 112 i minigrammatikken. Gjør oppgave F s. 54. Lekse til fredag:. hvordan finne en potensiell kjæreste Raud/Gul/Blå: Les det som står om genitiv og regelrette substantiv på side 47 i TB, Raud/Gul/Blå: Gjer oppgåve 2.1- 2.5 på s. bokmeldingsarket du har fått. Skriv gjerne i It`s learning om du synes det er greitt. Kompetansemål me arbeidar med denne veka: Norsk. Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike  3) Hvis eiendomspronomenet er plassert foran substantivet. Det er min bil. 3) Hvis eiendomspronomenet står bak substantivet. Det er bilen min. 4) Etter genitivs ”s”. Pers bil er blå. Guttens bil er blå. 4) Substantivet som har en genitivs “s” vil være bestemt. Guttens bil er blå. 5) Hver gang substantivet kommer etter et av disse 

Norsk. Engelsk. Musikk. Kunst og handverk. Kunst og handverk. Mate- matikk. Fysisk. Adventstid. Sosialt mål: Eg kan arbeide stille og konsentrert. Step 1: Textbook: s. 46-47. Les og lær deg reglane for uregelrette substantiv og bruk av genitiv -s. Step 2-3: Textbook: Det same som Step 1. Øv i tillegg på bøying av  s. 35–49. 4 Setninger i sammenheng, s. 67–93. Å forberede eget fordypningsemne i norsk: - Jakten på gode fordypningsemner og problemstillinger Avslutte fordypningsemne. Repetisjon av grammatikk på sidemålet: - Genitiv. - Ord med etterstavinger som -het og. -else på bokmål. - Ord med forstavinger. som an- og be-  l polske damerne 25. des 2013 Denne oppgåva er meint som ein tilstandsrapport om kasusbruken i språket i diploma frå Lom i mellomnorsk tid. i nominativ eintal, <s> i genitiv eintal, <i> eller inga ending i dativ eintal, inga ending i akkusativ eintal, vokal + <r> i nominativ fleirtal (unnateke r-klassa), og vokal utan <r> i akkusativ fleirtal. Født 1942 i Gårdalen, Øyestad (nå Arendal). Innvalgt 1994. CV. 1961 Examen artium, engelsklinjen. 1961–1962 Studier ved Universitetet i Oslo: forberedende prøver i filosofi, almen språkvitenskap og latin, filosofi grunnfag. 1963–1964 Militærtjeneste ved Det militære språkkurs i russisk, HSES. 1964–1969 Studier 

Tolk og sammenlign: Goethe, Welhaven og Wergeland. 10 Førestillingar om det norske – frå 1700-talet til i dag 12 Norsk språkhistorie på 1800-talet – språk er meir enn rettskriving. Test deg sjølv. Fagbegrep – dra og slepp. Oversikt . Nynorsk grammatikk (Vg3-boka s. 60-67) · Nynorsk grammatikk med forklaring av 14. aug 2015 Det er bare -s der man kan erstatte subjektet med «he», «she» eller «it. 2. -ing- På engelsk bruker vi som regel samme tid av verbet som vi gjør på norsk. Ikke bland There: Dersom en på norsk kan si det finnes/ forekommer/ eksisterer så bruker man there pluss en form av to be på engelsk. ”There's a rat  Gymtøy og sko til innebruk. Engelsk. Genitiv. Kl.9: FN-samling i gymsalen. Norsk. Ordklassen. adverb. Bibliotek. Rle. Bibelhistorie. Kong David. Norsk. Ordklassen Norsk: -Lesing: Leseb. s.176. -Skriving: språkboka. s.107. Skriv adverbplakaten i regelboka. Matte: Rød s.24 nr.12. + s.25 nr.17. Gul s.32 nr.51-52. disabled dating the undateables 20. mai 2005 Apostrofer - skal kun brukes i sammenheng med genitiv s (dette har dere fått med spiseskje i norsktimene), : Axyxlx' romskip, Magnus' sykkel og Hax0rz' Mac. Ellers vil jeg nok bruke apostrof hvis jeg skal nevne amerikanske eller engelske firma (McDonald's). Skrivefeil, hva, hvordan, hvorfor - ikke va,  Vanligvis er genitiv i norsk markert med endelsen «-s», for eksempel Oles bok. S-en på slutten av Oles forteller at det er Ole som eier boka, altså et eiendomsforhold. Dersom ordet i genitiv allerede slutter på s, x eller z legges det til en apostrof: Lars' bok, Marx' teori. Man kan også 

amatørmessig og klønete layout enn virkelige norske aviser på 2000-tallet. Extra kunne vunnet mye på å ansette noen kompetente typografer. Banale skrivefeil kan finne veien helt inn på forsiden, som når Extra i år 2000 skrev om Victoria's kidnappere med en helt feilaktig apostrof foran genitiv-S (dette brukes på engelsk, 20. nov 2017 Norsk. Les sidene 52-56 i. Gaia S. Lag 5 spørsmål til teksten. Les sidene 57-61 i. Gaia S. Lag 5 spørsmål til teksten. Matematikk. Multi smart øving 30 min. Uke 47 er oppstart på multiplikasjon og divisjonskapitelet. Spør om oppgaver du har lagret på skolen. Har du behov for å øve på multiplikasjonstabellen  Er så lei av at fler og fler unnlater å bruke genitiv-"s", og i stedet lirer av seg strofer som "Morten sin bil", "bilene til utrykningspolitiet", "arbeiderne sine rettigheter" o.s.v.. Dette høres barnslig og klossete ut, som om de ikke behersker det norske språket godt nok. Det er bare å slenge på en "s", verre er det ikke !!! Upassende  god nettdating profil Dersom ordet er eit eigenamn, kan du bruke s-genitiv. Eks: Pers bil. Dersom ordet er eit fellesnamn, må du skrive om. Eks: Bilen til mannen. Reaksjoner på forsøket. Vi driver strategisk språkpolitikk for å gjøre nynorsken usynlig; Vi får Nordlandsforskninga til å lyge om at elevene har blitt bedre i norsk av ikke å ha karakter i  (Illustrasjon: Annica Thomsson). Genitiv er en grammatisk kategori som ofte er markert med endelsen “s”. På norsk viser den som oftest eiendomsforhold, som for eksempel Kongens sverd. Hellebostad Toft har tatt for seg to typer setninger i norrønt, der genitivskasuset er bestemt enten av et substantiv som i 'skip konungs' 

Arbeidsplan for 7b. Uke: 46 - 47

Norsk Norsk. Skjønnlitteratur - fantasi og virkelighet. Mål for uka er at du skal kunne: Vite hva skjønnlitteratur er; Lese skjønnlitteratur og legge merke til hvordan kunne bruke genitiv (eieform) riktig. para martes (til tirsdag):. lær deg glosene på s. 34-37; lytt til, forstå og les stykket s. 37; Les om genitiv s. 90 i leseboka.Konungs: i dette ordet er roten ”konung” som betyr ”konge” og endingen er ”s”. I skjemaet Hadde vi gjort det samme på norsk så ville ikke meningen vært den samme. Men faget Genitiv: er en kasus som betegner et forhold, først og fremst et eiendomsforhold, mellom et substantiv i genitiv og et annet substantiv. Dativ er  norske språket. Jeg kan noen språklige kjennetegn på nynorsk, svensk og dansk. Å være, hver, vær. Og - å. Hele skoleåret: Vi bruker ulike lesestrategier til ulik type tekster ( søkelesing, scanning, ekstensiv lesing, intensiv lesing, overvåke, egen lesing) og kan forklare valg av strategi. Agora Øveboken s. 8- 21. samboer nora mørk (S Ravnet Ghriftug er ben latinife Bøining endnu faa godt om eneherfenbe). Regelen for faabanne Ravneg Bøining fan faalebeg blive noget uvig; imidlertid har man bog her ben Sorbeel, at ber egente lig iffe behøveg nogen Raug, uben maafee Genitiv, og bette fan ba i Randgnavne fædvanlig betegneé med ,é", hvilfet ogaa  Die unterschiedliche Aussprache von "ch". - i forbindelse med mørke vokaler uttales "ach"-lyd: Dach, doch, Buch. - i forbindelse med lyse vokaler uttales "ich"-lyd: China, ich, echt,. Lerche. - i forbindelse med r eller s som k: Christ, Achse, Fuchs;. men pass på: det gjelder ikke for ord som slutter på ch i stamme og står. i genitiv 

S'en i dauars- kan vera ein analogisk genitiv s- ei seinare ovring. Skilnaden mellom Dauar- i stadnamnet og daur- i daurmål kan tydast slik at i stadnamnet har Dauar- vorte oppfatta som ein serskild lekk medan daur- og -mål i daurmål har vore nærare knytte til einannan. Grunnen er vel at daurmål var eit appellativ som var Genitivsuttrykk · mars 4, 2017 mars 10, 2017 tennet101 Vokabular Genitiv, Uttrykk. Gammel norsk hadde genitivs -s etter preposisjonen til. Dette gjelder ikke lenger, men s-en har overlevd i en del faste uttrykk. Reklamer. Legg igjen en kommentar  14. okt 2005 Siden hovedregelen er at det ikke skal brukes apostrof på norsk, så har jeg lært at det er bedre å skrive om når navnene slutter på s. Altså Anders sin , Nokas sin Men du kan jo tydeligvis skrive apostrof, i følge linken over. Mammaen til supergutt 2003. Drømmer om lillebrøster, men det tar visst sin tid. linni yoguttene Präsentation zum Thema: "Om mannens og kvinnens underbukser Eieforhold på norsk og tysk."— Präsentation (n) Genitiv står foran hovedordet Genitiv står etter hovedordet. Genitiv dannes ved å henge en s på slutten Genitiv dannes ved bøyning av bestemt/ubestemt artikkel pluss -(e)s ved hankjønn og intetkjønn. Relativsetningen er ment å være sideordnet med bestemmelsen "i bokmålsseksjonen av fagnemnda i Norsk språkråd"), men siden relativsetningen og de andre Vennlig hilsen. FEV. Genitiv Er det rett å skrive "Kari og Olas barn", men Hauges og Volds lyrikk"? Kan du forklare bruken av genitivs-S nærmere? Hilsen NN.

Adjektiv sammen med uttrykk med genitiv -s. Etter substantiv i genitiv (med -s) bruker vi alltid substantiv i ubestemt form, men adjektiv må ha bestemt form (-e) i disse uttrykkene. Her finner du eksempler i superlativ:[8] Den norske bank, (institusjon/bedrift). Den gode nabo, (kafe i Trondheim). (Den) Gamle bybro, (bro i Lenken var lagt inn slik at også andre kan ha gleden av å se noe om bruk av genitiv. Den var ikke i første rekke myntet på deg. For det annet: "Thomæ Hammonds" er en sammenblanding av latinsk genitiv og norsk ditto. Thomæ er latin; Hammonds er norsk. Svaret på ditt spørsmål må da bli: Nei. Mvh Else B  Hundens ball eller ballen til hunden? I bokmål er det vanleg å bruke s-genitiv for å uttrykkje eigedomsforhold, til dømes hundens ball, skolens størrelse, kommunens vedtak. S-genitiv vert mindre nytta i nynorsk enn i bokmål, og ofte skriv vi om setningane ved hjelp av preposisjonar eller samansette ord. Døme: hundens ball  morten berg olesen 29. apr 2015 På nynorsk bruker vi ikke så ofte genitiv med -s som vi gjør på bokmål. Familiens hus, fars mobiltelefon, elevenes garderobe. På nynorsk ordlegger man seg på en annen måte. Huset til familien, mobiltelefonen til far, elevgarderoben. På nynorsk skriver vi det som vi sier det. På nynorsk bruker vi først  genitivs-s oversettelse i ordboken norsk nynorsk - norsk bokmål på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

3.2.11 Possessive uttrykk av typen X (def.) POSS Y (jf. Per si jakke) i norsk . 57. 3.2.12 Possessive uttrykk av 3.3.2 Det historiske opphavet til s-genitiv 67. 3.3.3 Possessiv s-genitiv av 4.2 Genitivliknende uttrykk som er perifere i forhold til det attributive possessive uttrykket – to lingvistiske tester . 81. 4.2.1 Innledning 81 Her er S-genitiv I. Dersom du har laga ei ordliste med særeigne nynorske ord, kan du sjekke denne. Her bør du ha skrive opp dei vanlegaste anbehetelse-orda. Genitiv. Har du brukt genitiv-s i teksten (kongens tale, hestens hale, skolens vaktmester)?. Da må du skrive om på uttrykket: hestehalen, vaktmeisteren til skulen, talen til kongen. gay dating tucson 21. sep 2010 Norsk har også genitiv med –s som ending, som i «hans» eller «landets». (Eieform kan også uttrykkes på norsk ved hjelp av preposisjonsuttrykk eller garpegenitiv.) Enkelte dialekter praktiserer fortsatt bruk av dativ. Ellers finnes det mange gamle kasusuttrykk som har overlevd i frosset tilstand, som  Substantiver. Ulike stammer; Diftongforenkling; Stadieveksling; Andre konsonantvekslinger; Kasus; Nominativ; Akkusativ; Genitiv; Illativ; Lokativ; Komitativ; Essiv. Sámegillii | På norsk | In English . Legg merke til at š og n ikke alltid veksler: bearaš - bearraša, gearpmaš - gearbmaša, čálán - čálána, suohpan - suohpana.

Her er det rett og slett en genitivs-s (5). Forskjellen er kanskje enklest å se i ordparet sjefsekretær versus sjefssekretær. En sjefsekretær er sjef for sekretærene, mens en sjefssekretær er sjefens sekretær. Men regelen om at sjef- brukes uten binde-s når ordet kan erstattes av «over-; den høyeste» er ikke egnet når det er 19. mar 2012 Kasus i norsk språk. (English summary: This article lists known expressions in Norwegian that are frozen case expressions.) Norsk grammatikk har i praksis ingen kasussystem. Det nærmeste er genitiv-s, som "Guttens sykkel" og "Jentas bil", med varianter som "Jens' ball"og "Jesu ord". Gammelnorsk hadde  Lenken var lagt inn slik at også andre kan ha gleden av å se noe om bruk av genitiv. Den var ikke i første rekke myntet på deg. For det annet: "Thomæ Hammonds" er en sammenblanding av latinsk genitiv og norsk ditto. Thomæ er latin; Hammonds er norsk. Svaret på ditt spørsmål må da bli: Nei. Mvh Else B  norway dating website 11. nov 2014 6. Apostrof. På norsk bruker man ikke apostrof ved genitiv. Det lærte vi på skolen. Men skremmende mange firmanavn har apostrof før «s»-en, av typen «Mamma's restaurant». 5. okt 2017 Norsk. Språk. Samfunnsfag. 6. NAT. Deno. Engelsk. 7. Leksehjelp. Leksehjelp. Praktiske fag. Læringsmål. Arbeidsplan. KROPPSØVING Les om genitiv på s. _____i. Kontekst basisbok. ENGELSK. Learn how to make an oral book report. Homework for Friday: Make an oral book review of “The boy in the